Leerplicht

Wij kennen een leerplicht in Nederland, maar er zijn natuurlijk momenten waarop u graag vrij wilt vragen voor uw kind. Hieronder staan die momenten vermeld waarvoor dat toegestaan is en meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

  • Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind.
  • Bij huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar van ouders en/of grootouders).
  • Bij een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.
  • Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind.
  • Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind.
  • Bij verhuizing van het gezin.

Verlof moet u altijd vooraf schriftelijk aanvragen bij de locatiedirecteur. U dient hiervoor een formulier in te vullen dat te downloaden is van de website of te verkrijgen op school.